ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

อาคาร 1 ชั้น 1 แผนกงานบุคลากร

ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

โทรศัพท์ : 034-395093-5

ต่อ : 141